ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κωδικός Προϊόντος: 123456
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Το ιατρείο μας διαθέτει:

 • TENS

 • Μαγνητικό διεγέρτη

 • ΤECAR

 • Κρουστικό Υπέρηχο – Shockwave Therapy​

 • Τα μαγνητικά Πεδία

 • Θεραπευτικό Λέιζερ (Laser) για φυσικοθεραπεία

 • Ηλεκτροβελονισμό

 • Διαθερμία

 • Ηλεκτροθεραπεία

 • Υπέρηχο

 • Δινόλουτρο

 • Παραφινόλουτρο 

 • κα
Ποσότητα: